Aktualności

Koncert Muzyki Chrzescijanskiej

Jul 6, 2019 – Jul 6, 2019

Zapraszamy na koncert muzyki chrześcijańskiej w parku miejskim im. Józefa Wybickiego. Zespół z nowodworskiej wspólnoty chrześcijańskiej „Betezda” wykona znane i nieznane dotąd pieśni i piosenki uwielbiające Pana Jezusa. Zapraszamy wstęp wolny.

Learn more

Ps 73:28: "Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich." Żegnając stary rok życzę nam wszystkim, by każdy kolejny był czasem, w którym będziemy zbliżać się do Boga bardziej i bardziej... W Nim pokładajmy naszą nadzieję i ...

Więcej informacji

Mt 20:26-28: "Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup ...

Więcej informacji

Ml 1:8: "Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie albo czy okaże ci przychylność? - mówi Pan Zastępów." Dziś chrześcijanie s...

Więcej informacji

1J 2:21: "Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy." Pamiętajmy o tym, że prawdziwi czciciele oddają cześć Bogu "w duchu i w prawdzie" ( Ew. Jana 4:23,24). Brzydźmy się kłamstwa ( Ps.119:29,128,163) 💌

1Kor 12:31: "Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą." 💌

Ap 22:11-12(UBG): "Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków." Pamiętajmy, że...

Więcej informacji

Ap 3:14b, 3:19-20: "...To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: (...)Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ...

Więcej informacji

Opinie

rok temu
- Piotrek O
10 miesięcy temu
- Piotr S
4 miesiące temu
- Yury S
Nabożeństwo niedzielne o godzinie 11:00 
Grupa biblijna w czwartki o godzinie 17:30 
Spotkanie modlitewne w soboty o godzinie 17:00

Cieszymy się, że trafiłeś na tę stronę. Pragniemy przekazać Ci, dobrą nowinę o Królestwie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa: “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16).

Ta dobra nowina czyli ewangelia wzywa wszystkich ludzi o szczerym, pokornym sercu: “Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios” (Mat 3:2).

Obecne społeczeństwo idzie szeroką drogą, wygodnej, niezobowiązującej religijności, “jednakże wąska jest droga i ciasna brama prowadząca do życia i niewielu jest takich, którzy ją znajdują” (Mat 7:13,14). Droga ta oznacza uznanie swojej grzeszności, szczere nawrócenie i podążanie śladami Pana Jezusa. Jak to zrobić ? To jest właśnie sedno ewangelii:
“Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16)

Ten kto prawdziwie uwierzył, że Jezus Chrystus jest prawdziwym, obiecanym Mesjaszem, Panem i Królem, wierzy w jego dzieło zbawienia dokonane na krzyżu, ten otrzymuje zadatek Ducha Świętego, który uzdalnia go do prowadzenia świętego życia.

“Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego” (1 Kor 6:9-11).

Wejdź na tę wąską drogę chrześcijańską, spotkaj się z nami. Zgromadzamy się każdej niedzieli o godzinie 11:00 oraz w każdy czwartek o godzinie 17:30. Przyjdź takim jakim jesteś, bo nasz Pan również powiedział:
“Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.” (Mat 11:28-30)

Kontakt z nami

Kontakt

Zadzwoń teraz
  • 795 521 174

Adres

Wyznacz trasę
Sukienna 52
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Polska

Godziny pracy

pon.:Zamknięte
wt.:Zamknięte
śr.:Zamknięte
czw.:17:00–19:00
pt.:Zamknięte
sob.:17:00–19:00
niedz.:11:00–13:00
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.